Công Nghiệp

Sunshine Group tập trung nghiên cứu, tư vấn giải pháp, đầu tư, xây dựng và phát triển các đô thị thông minh, các khu công nghiệp theo mô hình 4.0 với quy mô lớn (300 - 1000ha) tại các địa bàn trọng điểm trong cả nước. Đồng thời, xây dựng và đầu tư vào các nhà máy chế tạo, sản xuất sản phẩm công nghệ cao như linh kiện điện tử, thiết bị Smart Homes, thiết bị tiết kiệm điện năng…

THÔNG TIN
ĐANG TIẾP TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT........