Tuyển dụng

Vị trí đang tuyển dụng tại sunshine group

Lĩnh vực

Địa điểm

Vị trí công việc Địa điểm Ngày hết hạn
Chuyên viên Content Marketing HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên viên Truyền thông – Marketing lĩnh vực Bất động sản HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên viên Tuyển dụng Kiêm Phát triển Thương hiệu Tuyển dụng HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng – Xử Lý Khiếu Nại HÀ NỘI
Chuyên viên Graphic Designer HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên viên Tổ chức sự kiện HÀ NỘI
Giám đốc Kinh doanh vận hành (Chuỗi Cafe) HÀ NỘI
Chuyên Viên Tuyển Dụng (Mảng Xây Dựng – BĐS) HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Nhân viên Lễ tân HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên viên Tuyển dụng HÀ NỘI / HÀ NỘI,
Chuyên viên Quản lý Tài sản – Hành chính Admin HÀ NỘI
Chuyên viên Truyền thông – Marketing lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng HÀ NỘI
Chuyên viên Phân tích và Phát triển thị trường (R&D) lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán HÀ NỘI
Chuyên viên Phân tích và Phát triển Thị Trường Bất động sản HÀ NỘI
Chuyên viên Kinh doanh – Cho Thuê Thương Mại – Leasing HÀ NỘI
Chuyên Viên Tuyển Dụng IT (IT Recruiter) (Up To 20 Triệu Đồng) HÀ NỘI 15/02/2022
Quản Lý Siêu Thị HÀ NỘI 15/02/2022
Chuyên Viên Pháp Chế HÀ NỘI
Chuyên Viên Quan Hệ Nhà Đầu Tư/ Senior Investor Relation (Lương Up To 1500$) HÀ NỘI 10/02/2022