Tuyển dụng

Vị trí đang tuyển dụng tại sunshine group

Lĩnh vực

Địa điểm

Vị trí công việc Địa điểm Ngày hết hạn
Chuyên viên Content Marketing HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên viên Truyền thông – Marketing lĩnh vực Bất động sản HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên viên Tuyển dụng Kiêm Phát triển Thương hiệu Tuyển dụng HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng – Xử Lý Khiếu Nại HÀ NỘI
Chuyên viên Graphic Designer HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên viên Tổ chức sự kiện HÀ NỘI
Giám đốc Kinh doanh vận hành (Chuỗi Cafe) HÀ NỘI
Chuyên Viên Tuyển Dụng (Mảng Xây Dựng – BĐS) HÀ NỘI HÀ NỘI,
Nhân viên Lễ tân HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên viên Tuyển dụng HÀ NỘI HÀ NỘI,
Chuyên viên Quản lý Tài sản – Hành chính Admin HÀ NỘI
Chuyên viên Truyền thông – Marketing lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng HÀ NỘI
Chuyên viên Phân tích và Phát triển thị trường (R&D) lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng – Chứng khoán HÀ NỘI
Chuyên viên Phân tích và Phát triển Thị Trường Bất động sản HÀ NỘI
Chuyên viên Kinh doanh – Cho Thuê Thương Mại – Leasing HÀ NỘI
Chuyên Viên Tuyển Dụng IT (IT Recruiter) (Up To 20 Triệu Đồng) HÀ NỘI 15/02/2022
Quản Lý Siêu Thị HÀ NỘI 15/02/2022
Chuyên Viên Pháp Chế HÀ NỘI
Chuyên Viên Quan Hệ Nhà Đầu Tư/ Senior Investor Relation (Lương Up To 1500$) HÀ NỘI 10/02/2022