banner

Giới thiệu chung

KIẾN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ

Có những vị thế nền tảng được hình thành từ giá trị cốt lõi, những dấu ấn tiên phong được quy tụ bởi chiến lược, tầm nhìn.

Và đó cũng chính là câu chuyện về hành trình kiến tạo và khẳng định vị thế của Sunshine Group – Tập đoàn kinh tế đa ngành với các lĩnh vực mũi nhọn: Bất động sản – Công nghệ – Xây dựng – Giáo dục – Tài chính – Truyền thông – Thương mại & dịch vụ.

Thực hiện phương châm xuyên suốt “Lấy công nghệ làm tiên phong, lấy tâm làm gốc, thượng tôn pháp luật đặt lên hàng đầu”, Sunshine Group kiên định với chiến lược phát triển đa ngành, tập trung toàn bộ giá trị thặng dư của hệ thống để thực hiện mục tiêu “Làm công nghệ và làm chủ công nghệ lõi”, chú trọng từ khâu gốc rễ là Giáo dục – Đào tạo cho tới các hoạt động Nghiên cứu – Sản xuất – Phân phối sản phẩm, với hai “địa hạt” trọng tâm của nền kinh tế số Việt Nam và thế giới là công nghệ bán dẫn (Semiconductor) và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, Sunshine Group sẽ tập trung nguồn lực cho việc phát triển các tổ hợp liên quan đến trường đào tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ, tiến tới các đô thị, thành phố thông minh đa chức năng, kết hợp và đáp ứng được toàn bộ các nhu cầu về nghiên cứu, giáo dục, làm việc, giải trí, nghỉ dưỡng…, với chiến lược “mục tiêu kép”:

Kiến tạo môi trường sinh sống, nghiên cứu phát triển công nghệ lý tưởng cho các nhà khoa học trong nước và quốc tế, thu hút “chất xám” đổ về từ nước ngoài, vận dụng các thành tựu khoa học – công nghệ thế giới để tạo ra giá trị cho xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

Kiến tạo đô thị hạt nhân để làm tiền đề phát triển cho các mô hình kinh tế số, công nghiệp xanh, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các ngành then chốt, mũi nhọn khác, tạo lực kéo cho tăng trưởng GDP, thúc đẩy phát triển kinh tế song hành với mục tiêu an sinh xã hội, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho hàng trăm nghìn người lao động, chung tay giải quyết bài toán phát triển bền vững của địa phương và quốc gia.

banner
banner

Tầm nhìn

  • Trở thành Tập đoàn kinh tế đa ngành có nền tảng công nghệ hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Sứ mệnh

  • Chung tay tạo dựng giá trị cốt lõi, đồng hành cùng sự hưng thịnh vững bền của đất nước Việt Nam.

Giá trị cốt lõi

  • Lấy công nghệ làm tiên phong, tinh thần nhân văn làm gốc, thượng tôn pháp luật đặt lên hàng đầu.
Sunshine Group

giải thưởng

Các giải thưởng dự án tiêu biểu được trong và ngoài quốc tế ghi nhận dấu ấn

Đơn vị thành viên và đối tác chiến lược