Trang chủ / Tuyển dụng

Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Giám đốc Kinh doanh Sàn GD BĐS

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Nhiệm vụ cụ thể:

 • Hoạch định chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, đề xuất phương án bán hàng trực tiếp cho các sản phẩm BĐS toàn Tập đoàn
 • Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh doanh đảm bảo doanh số và các tiêu chí phục vụ
 • Đề xuất, triển khai thực hiện các chương trình bán hàng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh
 • Triển khai các hoạt động Marketing, truyền thông phục vụ cho hoạt động bán hàng
 • Giám sát, đôn đốc các Giám đốc kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh dự án trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ kinh doanh. Đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên cấp dưới, tạo động lực và truyền cảm hứng cho nhân viên
 • Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng, bảo mật thông tin.

Báo cáo

 • Báo cáo kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho Quản lý trực tiếp theo định kỳ hoặc đột xuất.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Trình độ học vấn

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành QTKD hoặc các chuyên ngành có liên quan

Kinh nghiệm

 • Có từ 05 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp cùng lĩnh vực kinh doanh
 • Am hiểu thị trưởng kinh doanh BĐS, đối thủ canh tranh
 • Có nhiều mối quan hệ trong lĩnh vực kinh doanh BĐS

Phẩm chất cá nhân

 • Quản trị sự thay đổi
 • Xây dựng, đào tạo và phát triển đội ngũ, tạo động lực cho nhân viên
 • Tư duy nhạy bén
 • Khả năng đàm phán và thuyết phục tốt

QUYỀN LỢI

 • Được hưởng mức thu nhập cạnh tranh theo năng lực.
 • Được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ trong quá trình làm việc;
 • Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Tập đoàn sau khi ký HĐLĐ chính thức.
 • Thưởng lễ, Tết theo quy định của Tập đoàn và kết quả SXKD của Tập đoàn.

Tải lên CV ứng viên*