Ngõ 13 Lĩnh Nam

Quy hoạch - Kiến trúc
Vị trí ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
15/07/2020
Có ba đường sẽ mở theo qui hoạch ở phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội đáng chú ý nhất.