Công trình mang tính biểu tượng phát triển xuất sắc nhất