Tư vấn thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

25/02/2017 9:16:00 SA

Dự án đầu tư phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

1. Về lĩnh vực đầu tư

- Theo Biểu cam kết dịch vụ trong WTO của Việt Nam thì hiện nay, Việt Nam đã mở cửa dịch vụ Giáo dục. Ông/Bà có thể đầu tư thành lập Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam.

- Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng quy định: Các cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ) có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được tuyển sinh đối với đối tượng là trẻ em người nước ngoài (Khoản 2 Điều 21 Nghị định 73/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục).

- Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư phải thực hiện 04 bước như sau:

(-) Bước 1: Xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

(-) Bước 2: Xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(-) Bước 3: Xin Giấy phép thành lập.

(-) Bước 4: Xin Giấy phép hoạt động.

2. Về vốn đầu tư thành lập trường mầm non Quốc Tế

Dự án đầu tư phải có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có dự kiến quy mô đào tạo cao nhất. Kế hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến của từng giai đoạn.

3. Về địa điểm đầu tư (nơi đặt trụ sở của Trường) tại Việt Nam

- Nhà trường, nhà trẻ được đặt tại khu dân cư phù hợp quy hoạch chung, thuận lợi cho trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ; đảm bảo các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường.

- Độ dài đường đi của trẻ em đến nhà trường, nhà trẻ: đối với khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành, nông thôn không quá 1km; đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 02km.

- Diện tích khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ gồm: diện tích xây dựng; diện tích sân chơi; diện tích cây xanh, đường đi;

- Đối với trường hợp cụ thể của Ông/Bà, Ông/Bà dự định đầu tư thành lập trường mầm non tại địa chỉ Lô 136 – TT3, khu đô thị mới Mỹ Đình – Sông Đà, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. IPIC GROUP nhận định địa điểm này có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư. Tuy nhiên, Ông/Bà cần phải xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất cho phù hợp với các điều kiện nêu trong thư tư vấn này.

4. Về cơ sở vật chất, thiết bị

Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt. Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lớp, số trẻ với bình quân ít nhất 06 - 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 10 - 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn;

Cơ cấu khối công trình:

4.1. Yêu cầu chung:

- Các công trình phải đảm bảo đúng quy cách về tiêu chuẩn thiết kế và các quy định về vệ sinh trường học hiện hành.

- Bố trí công trình cần đảm bảo độc lập giữa khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo với khối phục vụ; Đảm bảo an toàn và yêu cầu giáo dục với từng độ tuổi; Đảm bảo lối thoát hiểm khi có sự cố và hệ thống phòng cháy chữa cháy.

- Đảm bảo điều kiện cho trẻ em khuyết tật tiếp cận sử dụng.

4.2. Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo:

Số phòng của các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được xây dựng tương ứng số nhóm, lớp theo các độ tuổi của nhà trường, nhà trẻ, đảm bảo mỗi nhóm, lớp có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em riêng. Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em gồm:

- Phòng sinh hoạt chung;

- Phòng ngủ;

- Phòng vệ sinh;

- Hiên chơi.

4.3. Khối phòng phục vụ học tập: Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng.

4.4. Khối phòng tổ chức ăn: Khu vực nhà bếp và kho.

4.5. Khối phòng hành chính quản trị gồm:

- Văn phòng trường;

- Phòng hiệu trưởng;

- Phòng phó hiệu trưởng;

- Phòng hành chính quản trị;

- Phòng Y tế;

- Phòng bảo vệ;

- Phòng dành cho nhân viên;

- Khu vệ sinh cho giáo viên, cán bộ, nhân viên;

- Khu để xe cho giáo viên, cán bộ, nhân viên.

4.6. Sân vườn gồm: sân chơi của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi - cây xanh.

5. Về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo của Trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng chương trình giáo dục Việt Nam hoặc chương trình nước ngoài để giảng dạy nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng;

- Không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử;

- Không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

6. Về nhân lực

6.1. Hiệu trưởng

- Tối thiểu phải có trình độ chuẩn được đào tạo là có bằng trung cấp sư phạm mầm non hoặc tương đương;

- Có ít nhất 05 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non (Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận là Hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định);

- Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý;

- Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

6.2. Phó Hiệu trưởng

- Có bằng trung cấp sư phạm mầm non hoặc tương đương;

- Có ít nhất 03 năm công tác liên tục trong giáo dục mầm non (Trường hợp do yêu cầu đặc biệt của công việc, người được bổ nhiệm hoặc công nhận phó hiệu trưởng có thể có thời gian công tác trong giáo dục mầm non ít hơn theo quy định);

- Có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ;

- Có năng lực quản lý nhà trường, nhà trẻ và có sức khỏe.

6.3. Giáo viên và nhân viên

- Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao;

- Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

7. Về tổ chức lớp học

7.1. Số trẻ tối đa trong 01 nhóm/lớp được quy định như sau:

Trẻ nhà trẻ:

- Trẻ 03-12 tháng tuổi: 15 trẻ/nhóm;

- Trẻ 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ/nhóm;

- Trẻ 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ/nhóm.

Trẻ mẫu giáo:

- Trẻ 03 - 04 tuổi: 25 trẻ/lớp;

- Trẻ 04 - 05 tuổi: 30 trẻ/lớp;

- Trẻ 05 - 06 tuổi: 35 trẻ/lớp.

7.2. Số lượng giáo viên trong 01 nhóm/lớp được quy định như sau:

- Đối với trẻ nhà trẻ: 05 trẻ/giáo viên;

- Đối với trẻ mẫu giáo: 10-12 trẻ/giáo viên.

Nguồn: Tổng hợp

ỨNG DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG SUNSHINE GROUP
  •  Theo dõi tiến độ xây dựng dự án
  •  Theo dõi tiến độ hoàn thiện nội thất căn hộ
  •  Theo dõi lịch thanh toán và số tiền thanh toán căn hộ
  •  Chat, hỏi đáp với chủ đầu tư